Regeling Schorsing & Verwijdering

Het is niet de bedoeling in deze regeling aan te geven, wanneer welke maatregel toegepast wordt. Indien op een locatie wordt besloten een maatregel te nemen, wordt in deze regeling een richtlijn gegeven voor de uitvoer van deze maatregel.