Regelingen

Featured image for “Leerlingenstatuut”

Leerlingenstatuut

Een leerling en medewerker op onze school heeft rechten en plichten. De wet schrijft voor dat iedere school deze rechten…
Featured image for “Examenreglement”

Examenreglement

Dit examenreglement is gebaseerd op de examen wet- en regelgeving zoals die van kracht is (vastgelegd in o.a. de Wet…
Featured image for “Klokkenluidersregeling”

Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling, betreffende het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen het Atlas College, biedt een heldere beschrijving van…
Featured image for “Klachtenregeling”

Klachtenregeling

De klachtenregeling Atlas College bestaat uit dit algemene deel (deel I) en uit één deelreglement: ‘Voorfase Klachtenbehandeling’ (deel II). De…
Featured image for “Meldcode huiselijk geweld”

Meldcode huiselijk geweld

Het Atlas College verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn leerlingen en dat deze verantwoordelijkheid zeker…
Featured image for “Reglement medezeggenschapsraad”

Reglement medezeggenschapsraad

Aan de school is een MR verbonden. De MR wordt rechtstreeks door en uit de Atlas-geleding OP, de Atlas-geleding OOP…
Featured image for “Reglement ouderraad”

Reglement ouderraad

Een ouderraad is bij wet bevoegd desgevraagd of uit eigener beweging advies uit te brengen aan de medezeggenschapsraad met name…
Featured image for “Aansprakelijkheid”

Aansprakelijkheid

Het bestuur van het Atlas College en het personeel van de locaties zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal…
Featured image for “Protocol gescheiden ouders”

Protocol gescheiden ouders

Dit protocol informeert ouders over hoe het Atlas College handelt bij het informeren van gescheiden ouders. Download hier informatie over…
Featured image for “Ondersteuning”

Ondersteuning

In deze samenwerkingsovereenkomst maken de deelnemende partijen aan de zorgteams in West-Friesland afspraken over de wijze waarop met persoonsgegevens van…
Featured image for “Regeling Schorsing & Verwijdering”

Regeling Schorsing & Verwijdering

Het is niet de bedoeling in deze regeling aan te geven, wanneer welke maatregel toegepast wordt. Indien op een locatie…
Featured image for “Reglement toelating”

Reglement toelating

Het College van Bestuur als bevoegd gezag van het Atlas College mandateert het nemen van besluiten over het toelaten van…
Featured image for “Cookiebeleid”

Cookiebeleid

Uw privacy op onze website is van groot belang. Daarom informeren wij u graag omtrent het gebruik van cookies op…