Regelingen

Featured image for “Leerlingenstatuut”

Leerlingenstatuut

Een leerling en medewerker op onze school heeft rechten en plichten. De wet schrijft voor dat iedere school deze rechten…
Featured image for “Examenreglement”

Examenreglement

Dit examenreglement is gebaseerd op de examen wet- en regelgeving zoals die van kracht is (vastgelegd in o.a. de Wet…
Featured image for “Klokkenluidersregeling”

Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling, betreffende het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen het Atlas College, biedt een heldere beschrijving van…
Featured image for “Klachtenregeling & integriteitscode”

Klachtenregeling & integriteitscode

Download hier de klachtenregeling Download hier de integriteitscode  …
Featured image for “Meldcode huiselijk geweld”

Meldcode huiselijk geweld

Het Atlas College verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn leerlingen en dat deze verantwoordelijkheid zeker…
Featured image for “Reglement medezeggenschapsraad en ouderraad”

Reglement medezeggenschapsraad en ouderraad

Medezeggenschapsraad Aan de school is een MR verbonden. De MR wordt rechtstreeks door en uit de Atlas-geleding OP, de Atlas-geleding…
Featured image for “Social Media Beleid”

Social Media Beleid

Social Media beleid Sociale media vormen een verzamelbegrip voor online platforms waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van…
Featured image for “Aansprakelijkheid”

Aansprakelijkheid

Het bestuur van het Atlas College en het personeel van de locaties zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal…
Featured image for “Protocol gescheiden ouders”

Protocol gescheiden ouders

Dit protocol informeert ouders over hoe het Atlas College handelt bij het informeren van gescheiden ouders. Download hier informatie over…
Featured image for “Ondersteuning”

Ondersteuning

In West-Friesland en Waterland werken de onderwijspartners (van po tot mbo) al jaren zeer nauw samen binnen de samenwerkingsverbanden. Niet…
Featured image for “Regeling Schorsing & Verwijdering”

Regeling Schorsing & Verwijdering

Het is niet de bedoeling in deze regeling aan te geven, wanneer welke maatregel toegepast wordt. Indien op een locatie…
Featured image for “Reglement toelating”

Reglement toelating

Het College van Bestuur als bevoegd gezag van het Atlas College mandateert het nemen van besluiten over het toelaten van…