Onze scholen

Onze scholen in het Voortgezet onderwijs:

 

Copernicus SG

De Copernicus SG is een school voor mavo, havo en vwo en genoemd naar wetenschapper Nicolaas Copernicus (1473). Net als Copernicus houden wij van leren en nieuwsgierigheid. Copernicus ontdekte dat de aarde om de zon draait. Op onze school draait alles om onze leerling.

Op de Copernicus leer je veel meer dan alleen de standaard schoolvakken. Je ontdekt je talent en je interesses door in de onderbouw voor de sportklas of de Copernicus-klas te kiezen. In de sportklas krijg je het hele jaar door extra sportlessen en -activiteiten. In de Copernicus-klas kies je tijdens de plus-uren elke periode voor een ander keuzevak. Denk bijvoorbeeld aan Chinees, drama, programmeren, dans, high school English en nog heel veel meer!

Tweejarige brugperiode
Al jarenlang heeft de Copernicus een tweejarige brugperiode. Je komt in een mavo/havo-klas, een havo/vwo-klas of een vwo-klas. In de combinatiebrugklassen word je beoordeeld op beide niveaus. Dit geeft een goed beeld van wat je echt kunt.
Pas na het tweede jaar maak je de keuze op welk niveau je door gaat naar de bovenbouw. Je krijgt zo de tijd om te wennen aan de middelbare school en ontwikkelt jezelf in je eigen tempo. We geven extra hulp of meer aandacht als we merken dat je daaraan behoefte hebt.

Goede ondersteuning: leren LEREN
De overstap naar de middelbare school is spannend. Op de Copernicus krijg je daarom vanaf de eerste dag goede ondersteuning. Je mentor neemt je stap voor stap mee en leert je hoe je het beste je schoolwerk kunt aanpakken. Dat doen we met onze eigen methode: leren LEREN. Elke leerling krijgt daarbij een eigen Copernicus-schoolagenda. We bieden veel structuur in de onderbouw, zodat je in de hogere jaren steeds zelfstandiger kunt plannen en leren.

Theorie en praktijk
Mavo, havo en vwo zijn theoretische opleidingen, maar bij ons leer je niet alleen uit boeken, ook door te doen! Op de Copernicus hebben we veel praktische vakken, waar je praktische vaardigheden leert op het gebied van ICT, samenwerken, onderzoeken en proefjes doen. In de bovenbouw mavo en havo kun je zelfs examen doen in een praktijkvak. Wel zo afwisselend!

Ons adres

Copernicus SG
Nieuwe Steen 11
1625 HV Hoorn
T (0229) 236 344
Copernicus@atlascollege.nl

Directeur

De heer Pol Hinke

Website

www.copernicushoorn.nl

 

SG Newton

SG Newton is dé ondernemende school van West-Friesland. Wij maken werk van het bevorderen van ondernemend gedrag bij onze leerlingen. Zelfkennis, zelfvertrouwen, nieuwsgierigheid, durf en kunnen samenwerken zijn daarbij van groot belang.

Als ondernemende school bieden wij breed oriënterend onderwijs in een onderwijspraktijk groter dan de school zelf. Wij staan midden in de West-Friese samenleving en spannen ons in om buiten- en binnen schools leren sterk te combineren.

Wij noemen onszelf een schoolgemeenschap. Daarmee benadrukken wij aan de ene kant dat wij, leerlingen en medewerkers, samen een hechte gemeenschap vormen. Aan de andere kant willen wij op deze wijze uitdragen dat wij ook ons sterk verbonden voelen met de West-Friese gemeenschap om ons heen. Wij werken als team samen met onze leerlingen, hun ouders, de basisscholen, het vervolgonderwijs en de bedrijven en maatschappelijke instellingen om ons heen.

Ons adres

SG Newton
Dampten 22
1624 NR Hoorn
T 0229 552 010
newton@atlascollege.nl

Directeur

Mevrouw M. Winkelhuis – Beneken Kolmer

Website

www.sgnewton.nl

SG De Triade

SG De Triade is dé technische opleider van de regio. Op De Triade geloven wij dat we van onze leerlingen de beste (vak)mannen en vrouwen van de toekomst kunnen maken. Dat doen wij door gewoon goed technischonderwijs te bieden. En daar zijn we trots op.

Binnen De Triade werken we volgens vier speerpunten:

 • Gezond
  Wij helpen onze leerlingen met een gezonde levensstijl door binnen en buiten onze lessen aandacht te geven aan voeding, sociaal gedrag, sport & beweging, alcohol- en drugsgebruik, roken en seksualiteit.
 • Verstandig
  Bij De Triade leren leerlingen keuzes maken voor hun toekomst. Wij helpen hen hun persoonlijkheid te ontwikkelen. Ons motto is: ‘Wij doen normaal’. Je denkt na voor je iets doet, zowel in je (school)werk als met je vrienden. Je leert veilig te werken en we helpen je bij het ontwikkelen van je loopbaanplan. Maar voor het zover is, leer je op De Triade eerst hoe je moet leren…
 • Veilig
  De Triade is kleinschalig en vertrouwd en dat zorgt voor een veilige sfeer. Ook houdt iedereen zich aan de voorschriften, waardoor we veilig kunnen werken met alle beschikbare materialen en (technische) apparatuur. We besteden daarnaast aandacht aan mediawijsheid en het veilig omgaan met internet en social media.
 • Handig
  Leerlingen van De Triade zijn handig! Ze zijn creatief en laten dat zien tijdens hun praktijklessen en door praktijkervaring op te doen. Ze leren om, in samenwerking met hun omgeving, dingen te maken, waarbij ze zelf verantwoordelijkheid leren nemen, technische én sociale vaardigheden opdoen en op prettige wijze communiceren met elkaar.

Ons adres

SG De Triade
Nijverheidstraat 2
1135 GE Edam
0299 480 090
detriade@atlascollege.nl

Directeur

Mevrouw Jeanine van Schendel

Website

www.detriade.nl

OSG West-Friesland

Midden in Hoorn vind je het karakteristieke, historische gebouw van de OSG. Een prachtige plek waar je helemaal jezelf kunt zijn. De OSG West-Friesland biedt onderwijs op mavo-, havo-, technasium, atheneum- en gymnasiumniveau. Op de OSG werken we volgens vier belangrijke waarden: Samen, Cultureel, Eigenzinnig en Onderzoekend

In een veilig en zorgzaam klimaat wordt de leerling op de OSG gestimuleerd zich zo goed mogelijk te ontplooien op cognitief, sociaal, emotioneel, cultureel en creatief terrein. Het uitgangspunt van de OSG is daarbij dat de leerling zelf sturing leert geven aan dit proces, persoonlijke initiatieven leert ontwikkelen en zelf verantwoordelijkheid leert nemen voor het eigen welzijn en de eigen studie. Wij laten de leerlingen hun grenzen verleggen door hen uit te dagen en te stimuleren het beste uit zichzelf te halen. De OSG ondersteunt de groei van de leerling op dit gebied op een zorgvuldige, systematische en coachende manier. Dit vraagt van alle betrokkenen onderling respect en betrokkenheid.

Ons adres

OSG West-Friesland
Bontekoestraat 3
1623 LL Hoorn
(0229) 24 62 64
osgwestfriesland@atlascollege.nl

Directeur

Mevrouw Jeanette Lotte (tot 21 maart 2022)
De Heer Mark Brugman (vanaf 9 mei 2022)

Website

www.osgwestfriesland.nl

SG De Dijk

SG De Dijk is een kleine school met grote mogelijkheden. Je voelt je bij ons meteen thuis als je binnenkomt. De Dijk is een overzichtelijke school met kleine klassen, waar iedereen elkaar kent. Je krijgt persoonlijke aandacht. Zo is de overgang van de basis- naar de middelbare school minder groot en weet je dat we jou het onderwijs en de begeleiding geven die jij nodig hebt.

Op De Dijk volg je onderwijs op vmbo-, mavo-, (onderbouw) havo- of (onderbouw) vwo-niveau. Je kunt dus met elk advies bij ons terecht! Tijdens de tweejarige brugperiode (bij havo/vwo zelfs drie jaar!) zorgen we ervoor dat je terechtkomt bij de schoolsoort die voor jou het meest geschikt is. (Soms kun je zelfs tijdens het schooljaar overstappen naar een klas, waarin op een ander niveau wordt gewerkt.) Op De Dijk doe je op het vmbo examen in het profiel Economie & Ondernemen en op de mavo kun je examen doen in het vak Technologie & Toepassing.

Ons adres

SG De Dijk
Admiraliteitsweg 6
1671 JA Medemblik
0229 552 010
dedijk@atlascollege.nl

Directeur

De heer Lars Beenen

Website

www.sgdedijk.nl