SG Newton

SG Newton is dé ondernemende school van West-Friesland. Wij maken werk van het bevorderen van ondernemend gedrag bij onze leerlingen. Zelfkennis, zelfvertrouwen, nieuwsgierigheid, durf en kunnen samenwerken zijn daarbij van groot belang.

Als ondernemende school bieden wij breed oriënterend onderwijs in een onderwijspraktijk groter dan de school zelf. Wij staan midden in de West-Friese samenleving en spannen ons in om buiten- en binnen schools leren sterk te combineren.

Wij noemen onszelf een schoolgemeenschap. Daarmee benadrukken wij aan de ene kant dat wij, leerlingen en medewerkers, samen een hechte gemeenschap vormen. Aan de andere kant willen wij op deze wijze uitdragen dat wij ook ons sterk verbonden voelen met de West-Friese gemeenschap om ons heen. Wij werken als team samen met onze leerlingen, hun ouders, de basisscholen, het vervolgonderwijs en de bedrijven en maatschappelijke instellingen om ons heen.

Ons adres

SG Newton
Dampten 22
1624 NR Hoorn
T 0229 552 010
newton@atlascollege.nl

Directeur

Mevrouw M. Winkelhuis – Beneken Kolmer

Website

www.sgnewton.nl