Klachtenregeling

De klachtenregeling Atlas College bestaat uit dit algemene deel (deel I) en uit één deelreglement: ‘Voorfase Klachtenbehandeling’ (deel II). De klachtenregeling verwijst naar het reglement van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) dat als bijlage bij deze klachtenregeling is opgenomen.