Reglement toelating

Het College van Bestuur als bevoegd gezag van het Atlas College mandateert het nemen van besluiten over het toelaten van leerlingen tot het eerste leerjaar naar de locatiedirecteur van de betreffende locatie.