Reglement medezeggenschapsraad

Aan de school is een MR verbonden. De MR wordt rechtstreeks door en uit de Atlas-geleding OP, de Atlas-geleding OOP en de locatiegeledingen van personeel, ouders en leerlingen gekozen volgens de bepalingen van dit reglement.