Ondersteuning

In deze samenwerkingsovereenkomst maken de deelnemende partijen aan de zorgteams in West-Friesland afspraken over de wijze waarop met persoonsgegevens van de besproken leerlingen wordt omgegaan.


Leerlingen met een langdurige ziekte, handicap en/of stoornis

Leerlingen die langdurig ziek zijn of die een bepaalde beperking of handicap hebben, volgen steeds vaker onderwijs op een reguliere school. Het Ministerie van Onderwijs stelt extra geld voor deze leerlingen beschikbaar. Officieel heet dat ‘leerlinggebonden financiering.’ In de praktijk praten we echter over ‘leerlingen met een rugzak.’ Voor de toelating van deze leerlingen is er een speciale procedure, waaruit moet blijken of een leerling daadwerkelijk geplaatst kan worden. Deze procedure kunt u opvragen bij de administratie van onze scholen

Door de invoering van de Wet Passend Onderwijs kunnen scholen steeds vaker een verzoek krijgen medicijnen te verstrekken of medische handelingen te verrichten.