Privacy

Het Atlas College verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens als verwerkingsverantwoordelijke met de grootste zorgvuldigheid. Wij bieden onze leerlingen een veilige leeromgeving en onze medewerkers een veilige werkplek. Op het Atlas College gaan wij zorgvuldig om met persoonsgegevens van betrokkenen wiens gegevens worden verwerkt (medewerkers, leerlingen, ouders, bezoekers of andere relaties). Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt het Atlas College zich aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), onderwijswetgeving en andere wetgeving.