Aanmelding & Toelating

Vanaf 1 januari 2023 nodigen wij u uit om uw kind aan te melden bij de scholen van het Atlas College. Hieronder geven we u een overzicht van de aanmeldprocedure:

Aanmeldformulier digitaal invullen

  1. Download hier het formulier
  2. Vul het formulier in op uw computer (DUS NIET ONLINE) en sla het op.
  3. Print het formulier.
  4. Onderteken het formulier.
  5. Scan het formulier en stuur het met eventuele bijlagen naar het e-mailadres van de betreffende school. Of print het en stuur het per post naar de betreffende school, u kunt het ook persoonlijk langsbrengen.

E-mailadressen voor aanmelden:

Aanmeldformulier handmatig invullen

  1. Download hier het formulier (of haal het op bij de receptie van de school van uw keuze).
  2. Print het formulier.
  3. Vul het handmatig in.
  4. Onderteken het formulier.
  5. Stuur het formulier, samen met het adviesformulier met code en eventuele bijlagen, per post naar de betreffende school of lever het persoonlijk in.

LET OP!

Het is belangrijk dat het formulier op tijd in het bezit is van de school waarvoor u heeft gekozen. Dat geeft de scholen de ruimte om de overdracht met het basisonderwijs voor de zomervakantie goed te organiseren.
Copernicus SG, OSG West-Friesland, SG De Dijk en SG Newton: 17 maart 2023, voor 16.00 uur.
SG De Triade: 14 maart 2023, voor 16.00 uur.

Toelating

Wij baseren de beslissing van toelating tot het eerste schooljaar op het schooladvies van de basisschool dat voor 1 maart wordt vastgesteld. Als het schooladvies wijzigt naar aanleiding van het resultaat van de eindtoets, kunnen wij onze beslissing aanpassen.