Organisatie

Over het Atlas College

Binnen het Atlas College werken vijf scholen nauw samen om jongeren in de regio West-Friesland en Waterland nabij goed voortgezet onderwijs te bieden. Onze scholen, gevestigd in Hoorn, Edam en Medemblik, bieden aan circa 4400 leerlingen onderwijs op vmbo-, havo- en vwo-niveau. Het Atlas College heeft circa 540 medewerkers.

Bestuur & toezicht

College van Bestuur
Het Atlas College heeft een eenhoofdig college van bestuur (cvb). Het cvb is het bevoegd gezag van de stichting en is belast met de dagelijkse leiding. Het cvb legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De rvt houdt integraal toezicht, dat wil zeggen op alle aspecten van de onderwijsorganisatie en daarbij alle relevante belangen in overweging nemend. Mevrouw Agnita Mur is voorzitter van het college van bestuur.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) is toezichthouder van de stichting Atlas College. De raad benoemt en beoordeelt het functioneren van het College van Bestuur (CvB). Verder houdt zij toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van bevoegdheden door het CvB en staat zij het CvB met raad terzijde. Daarnaast moet de RvT een aantal besluiten van het CvB goedkeuren, wanneer het gaat om bijvoorbeeld beleidsplannen, de jaarrekening of het jaarverslag.

De RvT bestaat sinds 1 november 2019 uit:

  • de heer Martijn Smit (voorzitter)
  • mevrouw Elma de Koekkoek
  • de heer Jacobus de Dood
  • mevrouw Ineke Mulder
  • mevrouw Annemieke Mencke.

Locatiedirectie
De dagelijkse leiding van de locaties van het Atlas College is in handen van de locatiedirecteuren:

  • Lars Beenen (SG De Dijk – Medemblik)
  • Jeanette Lotte (OSG West-Friesland – Hoorn)
  • Jeanine van Schendel (SG De Triade – Edam)
  • Marion Winkelhuis – Beneken Kolmer (SG Newton – Hoorn)
  • Pol Hinke (Copernicus SG – Hoorn)