Arbeidsvoorwaarden

Bij het Atlas college zijn de arbeidsvoorwaarden goed geregeld. Wij hanteren de CAO VO. Hieronder hebben wij een aantal (aanvullende) regelingen voor je op een rijtje gezet.

Salaris

De hoogte van het salaris is afhankelijk van de functie, de kennis en ervaring. In de cao is een overzicht van de salarisschalen opgenomen. Naast salaris ontvangen medewerkers jaarlijks 8% vakantiegeld.

Eindejaarsuitkering

De eindejaarsuitkering bedraagt 8,33% en wordt uitbetaald in de maand december of eerder bij beëindiging van het dienstverband. De functies met salarisschaal 1 tot en met 8 hebben recht op een extra eindejaarsuitkering van € 1.200,- bruto per jaar bij een fulltime dienstverband.

Reiskostenvergoeding

De reiskostenvergoeding woon-werkverkeer bedraagt € 0,12 netto per kilometer, wanneer de afstand tussen je woonadres en de locatie waar je werkt 8 kilometer of meer bedraagt voor een enkele reis. De tegemoetkoming wordt gegeven over de gehele afstand tot en met een afstand van 25 kilometer enkele reis. De afstand wordt bepaald m.b.v. een Google Maps-routeplanner; er wordt gekozen voor de kortste route.

Het is mogelijk om het verschil tussen de reiskostenvergoeding en de fiscaal vrijgestelde vergoeding van € 0,19 per afgelegde kilometer woon-werkverkeer fiscaal voordelig via de bruto eindejaarsuitkering te laten verrekenen.

Verlofregeling

Vakantieverlof

Een ruime verlofregeling is van toepassing waarbij je in de schoolvakanties vrij bent. Voor het onderwijsondersteunend personeel geldt er een aanvullende verlofregeling in verband met de verplichting om in de schoolvakanties het vakantieverlof op te nemen.

Ouderschapsverlof

Conform CAO hebben medewerkers in het voortgezet onderwijs recht op maximaal 830 uur ouderschapsverlof per kind (tot 8 jaar) bij een fulltime dienstverband. De helft van het ouderschapsverlof kan als betaald verlof opgenomen worden waarbij 55% over de opgenomen uren worden doorbetaald.

Individueel keuzebudget

Jaarlijks heb je recht op een budget van 50 uur bij een fulltime dienstverband. Hiermee kunnen keuzes worden gemaakt die passen bij jouw levensfase.

Pensioenregeling

Het Atlas College is aangesloten bij pensioenfonds ABP. Werkgever en werknemer betalen beiden een gedeelte van de pensioenpremie. Zie voor meer informatie www.abp.nl.

Laptop

Afhankelijk van je functie krijg je een laptop in bruikleen. In de regel komen onder andere docenten hiervoor in aanmerking.

Scholingsbudget

Voor deskundigheidbevordering heeft iedere medewerker naar rato van de betrekkingsomvang een scholingsbudget van € 600,- per jaar en beschikbare uren variërend van 40 klokuren voor onderwijsondersteunend personeel en 83 klokuren voor docenten.

Vakbondscontributie

Wanneer je lid bent van een vakbond is het mogelijk om je vakbondscontributie fiscaal voordelig via de bruto eindejaarsuitkering te laten verrekenen.

Collectieve ziektekostenverzekering

Je kan deelnemen aan de collectieve ziektekostenverzekering bij Univé waarbij je korting op de premie krijgt en gebruik kan maken van zorg- en wachtlijstbemiddeling. Voor meer informatie zie www.unive.nl.

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering

Het Atlas College heeft een semi-collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten bij Loyalis (IPAP). Je kan je hiermee verzekeren tegen een inkomensterugval bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Door de collectieve afspraken kan je gemakkelijk een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten zodat je zeker bent van een stabiel inkomen tot aan de AOW-leeftijd.

Naast een marktconform salaris biedt het Atlas College haar medewerkers uitstekende arbeidsvoorwaarden zoals een royale verlofregeling, reiskostenvergoeding, een laptop en een tegemoetkoming op de kosten voor zorgverzekeringen.