Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Aanmelding

Wilt u de open dagen van één van onze locatie bezoeken kijk dan hier voor de data

Meer informatie over de school , de keuzemogelijkheden enz. vindt u ook in onze brochures.
 
 
Informatie over de aanmeldingsprocedure
 
Op deze pagina  vindt u meer informatie over de aanmelding  zelf, over de aanmeldingsprocedure en het overzicht van de vereiste basisschooladviezen.
 
Eerste leerjaar
Vanaf 1 januari 2020 bent u welkom om uw kind bij ons aan te melden.

Het aanmeldingsformulier kunt  u hier downloaden en digitaal invullen en ondertekend aan ons mailen naar het emailadres van de school of naar info@atlascollege.nl

U kunt het formulier ook ophalen bij de school of zel downloaden en uitprinten. U kunt het dan op papier invullen en naar de school opsturen of persoonlijk inleveren. 

Het is belangrijk dat het formulier voor onze Hoornse locaties uiterlijk 13 maart 2020 voor 16.00 uur in het bezit is van de school waarvoor u heeft gekozen. In dit verband attenderen wij u op de afspraken die het Atlas College met het Tabor College heeft gemaakt, voor wat betreft het aantal leerlingen per school en de eventuele lotingsprocedure. 

Leerjaar 2 of hoger
Wanneer een leerling tussentijds overstapt van een VO-school naar een van de locaties van het Atlas Collge, kan gebruik worden gemaakt van het inschrijfformulier 'leerjaar 2 ogf hoger'. Dit formulier kunt u downloaden en na invulling en ondertekening opsturen naar de betreffende locatie.


Onderwijsaanbod
De scholen van het Atlas College bieden vmbo t/m vwo-onderwijs. Een overzicht van het onderwijsaanbod en de vereiste adviezen vindt u hier


Aanmelding en toelating van leerlingen

Het schooladvies
Het schooladvies van de basisschool is leidend voor het VO (Voortgezet Onderwijs en dus ook het Atlas College)

Het onderwijkundig rapport
In de wet staat dat basisscholen voor elke leerling een OKR moeten inleveren bij de VO-school. In West-Friesland wordt de overdracht van dit OKR zoveel mogelijk digitaal gedaan via het landelijke OSO-systeem. 

De eindtoets
Het is wettelijk geregeld dat basisscholen een eindtoets afnemen. Bij een hogere uitslag van de eindtoets ten opzichte van het schooladvies, moet het schooladvies heroverwogen worden. Dit kan leiden tot een herzien advies maar dit hoeft niet. Ouder(s)/verzorger(s) worden daarover altijd geïnformeerd door de basisschool. 
Binnen het Samenwerkingsverband VO West-Friesland afspraken gemaakt over de toelating die ook door de scholen van het Atlas College worden toegepast.
 
Opsturen/inleveren
Het papieren aanmeldingsformulier kan na invulling en ondertekening  worden ingeleverd bij de school van uw keuze of per post worden opgestuurd. U vindt de adresgegevens bovenaan het aanmeldformulier op de eerste pagina.

Het formulier kan ook digitaal worden ingevuld en per mail naar de school of het Atlascollege worden gestuurd.

 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!