Aansprakelijkheid

Het bestuur van het Atlas College en het personeel van de locaties zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal of het zoek raken van persoonlijke eigendommen of van door school uitgeleend of verhuurd materiaal.

Het advies is om geen waardevolle spullen mee naar school te nemen. Als dit niet anders kan bewaar deze dan in de kluis of geef ze in bewaring bij een docent. Daarnaast wordt erop gewezen om vooral tijdens drukke activiteiten zoals schoolfeesten en sportdagen, geen sleutels, portemonnees, kostbare kleding en dergelijke onbeheerd achter te laten. Alle feesten die niet door de school worden georganiseerd vallen buiten de verantwoordelijkheid van het personeel.

De kosten van herstel van door leerlingen toegebrachte schade aan gebouw of inventaris dienen door de leerling of zijn ouders/verzorgers te worden vergoed.

De school is niet aansprakelijk voor schade die door leerlingen aan anderen is toegebracht. De kosten die hieruit voortvloeien, zullen door de gedupeerde partij op de veroorzaker of diens ouders/verzorgers dienen te worden verhaald. De school zal daarbij in de regel wel een bemiddelende rol vervullen.