Regeling niet christelijke feestdagen

Indien een leerling gebruik wil maken van de bij 2 genoemde wettelijke regeling, moeten de ouders dit minimaal twee dagen van tevoren bij de locatiedirecteur melden.