Ondersteuning

In deze samenwerkingsovereenkomst maken de deelnemende partijen aan de zorgteams in West-Friesland afspraken over de wijze waarop met persoonsgegevens van de besproken leerlingen wordt omgegaan.


Voor leerlingen met een handicap en/of stoornis meer mogelijkheden om onderwijs op onze school te volgen.


Door de invoering van de Wet Passend Onderwijs kunnen scholen steeds vaker een verzoek krijgen medicijnen te verstrekken of medische handelingen te verrichten. Leerlingen die langdurig ziek zijn of die een bepaalde beperking of handicap hebben, volgen steeds vaker onderwijs op een reguliere school.