Aansprakelijkheid

Het bestuur van het Atlas College en het personeel van de locaties zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal of het zoek raken van persoonlijke eigendommen of van door school uitgeleend of verhuurd materiaal.