Ouder- & leerlingenraad

Elke locatie kent een ouder- en leerlingenraad.

De leden van de ouderraad vormen een klankbord voor de directie van de locatie. De ouderraad adviseert de directie bovendien over zaken als onderwijs, begeleiding, buitenschoolse activiteiten en dergelijke.

De leerlingenraad overlegt regelmatig met de locatieleiding over zaken die vooral de leerlingen aangaan.