MR

De medezeggenschapsraad van het Atlas College vertegenwoordigt alle geledingen binnen de school. De raad bestaat uit tien personeelsleden, vijf ouders en vijf leerlingen. Namens elke Atlaslocatie heeft een personeelslid, een ouder en een leerling zitting in de raad. Daarnaast zijn er vier zogenaamde Atlaszetels. Drie hiervan worden bezet door personeelsleden die gekozen zijn uit en door het onderwijzend personeel (OP) en één die gekozen is uit en door het onderwijs ondersteunend personeel (OOP).

Alle leden hebben zitting voor een periode van drie jaar. De MR heeft, afhankelijk van de te bespreken onderwerpen, adviesrecht en/of instemmingsrecht. Binnen de besluitvormingsprocedures is de MR de laatste schakel.

Reglement
Bekijk het MR Reglement

Contact
U kunt contact opnemen met de MR via de heer Nico Kwakman, secretaris: n.kwakman@atlascollege.nl.

Samenstelling
Voor de periode 2021 – 2024 zijn de volgende personen benoemd:

Locatiezetels:

 • Carolien van Diepen (DDK)
 • Claudia Smit (TRI)
 • Donald Liefhebber (CSG)
 • Monique van Eekeren (ASC)
 • Nico Kwakman (OSG)
 • Bas Jansen (NWT)

Atlaszetels:

 • Eric Borst (OOP)
 • Michael Idema (OSG)
 • Bas Hofstede (DDK)
 • Astrid Woltring (CSG)

Oudergeleding:

 • Wendy Visser (NWT)
 • Jan Karel Buijink (OSG)
 • Vacature (CSG)
 • Marianne van der Steen (DDK)
 • Suzana Causevic (TRI)

Leerlinggeleding

 • Meike Druif (CSG)
 • Overige locatie nog vacature.