MR

De medezeggenschapsraad van het Atlas College vertegenwoordigt alle geledingen binnen de school. De raad bestaat uit tien personeelsleden, vijf ouders en vijf leerlingen. Namens elke Atlaslocatie heeft een personeelslid, een ouder en een leerling zitting in de raad. Daarnaast zijn er vier zogenaamde Atlaszetels. Drie hiervan worden bezet door personeelsleden die gekozen zijn uit en door het onderwijzend personeel (OP) en één die gekozen is uit en door het onderwijs ondersteunend personeel (OOP).

Alle leden hebben zitting voor een periode van drie jaar. De MR heeft, afhankelijk van de te bespreken onderwerpen, adviesrecht en/of instemmingsrecht. Binnen de besluitvormingsprocedures is de MR de laatste schakel.

Reglement
Bekijk het MR Reglement

Contact
U kunt contact opnemen met de MR via de heer Nico Kwakman, secretaris: n.kwakman@atlascollege.nl.

Samenstelling
Voor de periode 2021 – 2024 zijn de volgende personen benoemd:

Personeelsgeleding

Locatiezetels:

 • Carolien van Diepen (Voorzitter)(DDK)
 • Claudia Smit (TRI)
 • Donald Liefhebber (CSG)
 • Ellis Toepel (ASC)
 • Nico Kwakman (secretaris )(OSG)
 • Bas Jansen (NWT)

 

Atlas zetels:

 • Eric Borst (OOP)
 • Michael Idema (Voorzitter)(OSG)
 • Jikkemien Kuypers (Newton)
 • Astrid Woltring (CSG)

 

Oudergeleding:

 • Wendy Visser (NWT)
 • Alex Kamps (OSG)
 • Niels Ooijevaar(CSG)
 • Marianne van der Steen (DDK)
 • Suzana Causevic (TRI)

 

Leerlinggeleding

 • Meike Druif (CSG)
 • Luna Bogaarts (OSG)
 • Armelle van Diepen (OSG)
 • Rogi Zinger (OSG)