Missie & Visie

Het Atlas College, scholen met karakter!

Binnen het Atlas College werken vijf scholen voor voortgezet onderwijs samen om waardevol onderwijs aan te bieden. Iedere school doet dit op een andere manier, omdat iedere school een eigen doelgroep in een eigen regio bedient. Onze scholen zijn gevestigd in Hoorn en Medemblik (regio West-Friesland) en Edam (regio Waterland). De scholen worden ondersteund door een servicecentrum. Het college van bestuur is het bevoegd gezag van het Atlas College. De scholen bieden aan ruim 4500 leerlingen onderwijs op vmbo-, havo- en vwo-niveau. Het Atlas College heeft ruim 530 medewerkers.

Binnen het Atlas College willen we ervoor zorgen dat alle leerlingen zo goed mogelijk worden toegerust voor hun vervolgopleiding en daarna voor het beroep dat ze gaan uitoefenen. Daarnaast wordt bevorderd dat leerlingen een volwaardige plek in de samenleving innemen, hetgeen ook inhoudt dat zij een verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van de samenleving. Tot slot streeft het Atlas College ernaar dat iedere leerling ‘zichzelf kan worden’; dat hij/zij zichzelf kan ontplooien tot het unieke individu dat hij/zij is.

Missie

Het Atlas College verzorgt uitstekend onderwijs, op maat voor elke leerling. Alle leerlingen komen met plezier naar school en treffen er een prettig, veilig leer- en leefklimaat. Het Atlas College streeft er naar als werkgever en als onderwijsaanbieder leerlingen en medewerkers te leren schitteren.

Visie

Wij helpen leerlingen hun plek te vinden in het vervolgonderwijs, op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Daarnaast ondersteunen we hen bij het ontwikkelen van hun persoonlijkheid. Dit doen wij door een rijke leeromgeving binnen en buiten school te creëren.