Jaarverslagen

Over ons beleid en de besteding van financiële middelen leggen wij verantwoording af in ons jaarverslag. U kunt het volledige verslag hieronder lezen en downloaden of download infographic 2021  met de hoogtepunten.

Dit bestuursverslag is bestemd als verantwoording aan toezichthoudende instanties en allen die belang hebben bij een goed functioneren van het Atlas College:

  • leerlingen / ouders;
  • bedrijven en instellingen;
  • ministerie van OCW, EZ en Raad van Toezicht van het Atlas College;
  • toeleverende scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs;
  • gemeentelijke en regionale overheden;
  • medewerkers;
  • algemeen geïnteresseerden.

Het bestuursverslag bevat het verslag van het College van Bestuur, de jaarrekening en een groot aantal bijlagen met cijfers.

Wij hebben ervoor gekozen ons jaarverslag alleen digitaal aan te bieden.


Jaarverslagen uit eerdere jaren