Bestuur & Toezicht

College van Bestuur

Stichting Het Atlas College heeft een eenhoofdig college van bestuur (cvb). Het cvb is het bevoegd gezag van de stichting en is belast met de dagelijkse leiding. Het cvb legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De RvT houdt integraal toezicht, dat wil zeggen op alle aspecten van de onderwijsorganisatie en daarbij alle relevante belangen in overweging nemend. Mevrouw Agnita Mur is voorzitter van het college van bestuur. Naast haar taken als bestuurder voor het Atlas College is Agnita Mur lid van de raad van toezicht van Stichting SchOOL, ombudsman van Hogeschool InHolland en lid van de raad van toezicht van stichting Woonzorg Flevoland.

Statuten

De statuten van de Stichting Atlas College kunt u hier inzien.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is toezichthouder van de stichting Atlas College. De raad benoemt en beoordeelt het functioneren van het College van Bestuur (CvB). Verder houdt zij toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van bevoegdheden door het CvB en staat zij het CvB met raad terzijde. Daarnaast moet de RvT een aantal besluiten van het CvB goedkeuren, wanneer het gaat om bijvoorbeeld beleidsplannen, de jaarrekening of het jaarverslag.
De RvT bestaat sinds 1 november 2021 uit:

  • de heer Martijn Smit (voorzitter)
  • mevrouw Jasme Leenaars
  • de heer Jacobus de Dood
  • mevrouw Annemieke Mencke (vice-voorzitter)

Een overzicht van de hoofd- en nevenfuncties en het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht van het Atlas College vindt u hier.
De dagelijkse leiding van de locaties van het Atlas College is in handen van de locatie directeuren:

  • Lars Beenen (SG De Dijk – Medemblik)
  • a.i. Mark Brugman (OSG West-Friesland – Hoorn)
  • Jeanine van Schendel (SG De Triade – Edam)
  • a.i. Gea Heuven tijdelijke vervanging voor Marion Winkelhuis – Beneken Kolmer (SG Newton – Hoorn)
  • Pol Hinke (Copernicus SG – Hoorn)