Atlas service centrum

Het Atlas service centrum (ASC) is gevestigd in Hoorn en ondersteunt de vijf Atlasscholen en de voorzitter van het college van bestuur bij hun werkzaamheden. De medewerkers van het ASC ontzorgen het college van bestuur, de locatiedirecteuren en medewerkers van de schoollocaties en faciliteren bij het behalen van de strategische doelen van het Atlas College.

De Atlasscholen moeten zich kunnen richten op het geven van onderwijs, waarbij de medewerkers van het ASC deskundig zijn op het gebied van (school)ondersteunende processen.

Op het Atlas service centrum bevinden zich de volgende afdelingen:

  • Informatiemanagement & ICT
  • Financiën & Administratie
  • Communicatie & Marketing
  • P&O
  • Juridische zaken
  • Inkoop & aanbestedingen
  • Onderwijs & Kwaliteit