Onderwijskwaliteit & schoolplan

Elke vier jaar maakt het Atlas College een schoolplan. Dit plan is vooral bedoeld als planmatig sturingsinstrument en laat zien hoe wij het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeven.

In het plan worden onze gemeenschappelijke waarden, ambities en doelen beschreven. Naar aanleiding hiervan stellen de afzonderlijke locaties jaarlijks hun eigen locatieplannen op, bij en voeren deze uit.

In onderstaand document wordt een samenvatting van het Schoolplan 2020-2024 weergegeven.

Het volledige plan vindt u hier: