Kernwaarden

Waar staat het Atlas College voor? Waar geloven we in, wat verbindt ons en wie willen we zijn? De vijf scholen van het Atlas College bieden openbaar onderwijs. Dat betekent dat wij de volgende waarden hanteren:

  • Toegankelijkheid: alle godsdiensten en levensovertuigingen zijn welkom
  • Diversiteit: we leren van verschillen
  • Duurzaamheid: we werken en leren voor nu en morgen

Op de scholen van het Atlas College besteden wij aandacht aan de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving. Daarbij hebben we speciale aandacht voor de vraag wat het betekent om te leven en functioneren in een samenleving met een grote verscheidenheid aan waarden.

Wij zien de school als deel van de maatschappij, waar leerlingen kunnen oefenen met de vaardigheden, die ze later nodig hebben om deel te kunnen nemen aan onze samenleving.

Wij doen het met elkaar: door naar elkaar te luisteren, door elkaars mening te respecteren, door elkaar aan te spreken als dat nodig is, door kritisch denken te stimuleren en door minderheden te respecteren.