Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur

LB-, LC- en LD-functies

Als docent moet je je  volledig kunnen richten op jouw primaire taken: lesgeven, leerlingbegeleiding, onderwijsontwikkeling en deskundigheidsbevordering. In het kader van het taakbeleid leggen we duidelijk vast voor welke werkzaamheden wij jouw inzet verwachten.

Binnen het tweedegraads lesgebied kennen we LB- en LC-functies. Een LC-functie wordt toegekend op basis van het verrichten van taken m.b.t. onderwijsontwikkeling en/of projectmatige werkzaamheden.

Voor het eerstegraads gebied geldt een soortgelijk verhaal. Binnen dit gebied kennen wij LB-,  LC- en LD-functies. LD-functies worden toegekend op basis van locatie- of Atlasbrede onderwijs ontwikkeltrajecten.

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E info@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!