Scholen met karakter
bestuur bestuur bestuur

Privacy

Het Atlas College verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens als verwerkingsverantwoordelijke met de grootste zorgvuldigheid. Wij bieden onze leerlingen een veilige leeromgeving en onze medewerkers een veilige werkplek. Op het Atlas College gaan wij zorgvuldig om met persoonsgegevens van betrokkenen wiens gegevens worden verwerkt (medewerkers, leerlingen, ouders, bezoekers of andere relaties). Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt het Atlas College zich aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), onderwijswetgeving en andere wetgeving.

Informatiebeveiligings- & privacybeleid Atlas College

Privacyverklaring 2020

Privacy & Internet

Privacy & gegevens leerlingen Atlas College

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E info@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Scholen met karakter