Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur

Fotogebruik

Binnen het Atlas College worden regelmatig foto’s gemaakt en gebruikt waarop leerlingen en/of docenten herkenbaar zijn afgebeeld. Deze foto’s worden onder meer gebruikt voor websites en wervings- en voorlichtingsmateriaal. Voor het maken en publiceren van (portret)foto’s gelden wettelijke bepalingen. Voor het gebruik van foto’s (en andere persoonsgegevens) op internet geldt bovendien de Wet bescherming persoonsgegevens. Het onderwerp privacy en internet wordt in een aparte notitie behandeld. In onderstaande documenten vindt u meer informatie over het beleid aangaande fotogebruik bij het Atlas College.

Richtlijnen fotogebruik

Bezwaarformulier fotogebruik

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E info@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!