Scholen met karakter
bestuur bestuur bestuur

Medezeggenschaps Raad

De medezeggenschapsraad van het Atlas College vertegenwoordigt alle geledingen binnen de school. De raad bestaat uit tien personeelsleden, vijf ouders en vijf leerlingen. Namens elke Atlaslocatie heeft een personeelslid, een ouder en een leerling zitting in de raad. Daarnaast zijn er vier zgn. Atlaszetels. Drie hiervan worden bezet door personeelsleden die gekozen zijn uit en door het onderwijzend personeel en één die gekozen is uit en door het onderwijs ondersteunend personeel.
Alle leden hebben zitting voor een periode van drie jaar. De MR heeft, afhankelijk van de te bespreken onderwerpen, adviesrecht en/of instemmingsrecht. Binnen de besluitvormingsprocedures is de MR de laatste schakel.

Reglement

Bekijk het MR Reglement

Contact

U kunt contact opnemen met de MR via de heer Nico Kwakman, secretaris: n.kwakman@atlascollege.nl.

Samenstelling

Voor de periode 2019 - 2021 zijn de volgende personen benoemd:
Locatiezetels:
CSG: Donald Liefhebber
OSG: Nico Kwakman (secretaris)
Triade: Claudia Smit
Newton: Bas Jansen
Dijk: Bas Hofstede (voorzitter)
Atlas Service Centrum: Monique van Eekeren
Atlaszetels:
Michael Idema
Carolien van Diepen
Frank van Beers
OOP:
Eric Borst (Newton)
Oudergeleding:
CSG: Firat Kiliç
OSG: Jan Karel Buijink
Triade: Nico Schokker
Newton: Marinus Zoutendijk
Dijk: Marianne van der Steen
Leerlingen:
CSG: Wout Roozendaal
OSG: Felice Riviere
Triade: nnb
Newton: nnb
Dijk: nnb

Vergaderschema

MR VergaderingWeek
Dinsdag 15 september 202038
Woensdag 30 oktober 202043
Dinsdag 08 december 202050
Dinsdag 09 maart 202110
Dinsdag 25 mei 202121
Dinsdag 29 juni 202126

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E info@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Scholen met karakter