Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur

Ambities

Naast de kernwaarden delen de Atlasscholen drie ambities met elkaar:

Waardevol onderwijs voor iedere leerling

Dit betekent:
  • onderwijs dat de leerlingen waarderen, doordat het Atlas College er alles aan doet, om te zorgen dat zij op school actief, leergierig en zinvol aan het werk zijn;
  • onderwijs dat zoveel mogelijk aansluit op de individuele talenten en vaardigheden van de leerling;
  • onderwijs waarin de leerlingen zich gezien, gewaardeerd en uitgedaagd voelen en tevreden zijn over wat ze leren;
  • onderwijs dat de kernwaarden van het Atlas College, namelijk toegankelijkheid, diversiteit en duurzaamheid, uitdraagt en in zich draagt en zo de leerlingen ondersteunt in hun proces om vanuit kracht het verschil te kunnen maken in de maatschappij waarin zij leven.

Gewaardeerde prestaties

Het Atlas College wil prestaties realiseren die gewaardeerd worden door leerlingen, ouders, vervolgonderwijs en organisaties waarmee wij samen werken. Daarnaast wil het Atlas College systematisch verantwoording afleggen over de bereikte resultaten.

Krachtige collega's

Krachtige collega's zijn nodig om de ambities te kunnen verwezenlijken. Het zijn collega's die de regie kunnen en willen nemen over hun eigen taken en ontwikkeling en daarover in overleg blijven. En collega's die zich er bewust van zijn, dat zij deel uitmaken van een professionele leergemeenschap.
 
De kernwaarden en ambities vormen de rode draad in wat de Atlasscholen samenbindt tot Atlas College.

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E info@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!