Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Van het College van Bestuur

17 april 2019

Innovatie in het/ons onderwijs

De media besteden de laatste weken veel aandacht aan onderwijsinnovatie. Aanleiding vormt onder meer de berichtgeving naar aanleiding van de Staat van het Onderwijs van de inspectie van Onderwijs. Aan dat rapport is binnen het Atlas College en zelfs op de Atlasdag 2018 aandacht besteed. Een belangrijke conclusie is de gestage daling van de kwaliteit van ons onderwijs en de toenemende ongelijkheid.

Zorgelijk en reden genoeg om goed en kritisch naar ons onderwijsaanbod en de -uitvoering te kijken. Daarbij maken wij echter een fundamenteel onderscheid tussen verbeteren en vernieuwen, innoveren.

Het verbeteren van ons onderwijs is een doorlopend proces. De tevredenheid van onze leerlingen en hun ouders, de behaalde resultaten, de uitkomsten van interne visitaties en de kwaliteitstoets door de inspectie leveren met regelmaat bruikbare verbeterinformatie op waarvan leerlingen snel kunnen profiteren.

Het vernieuwen, innoveren, is van een andere orde. Dan gaat het om het daadwerkelijk veranderen van ons onderwijsaanbod (curriculum) en/of didactisch beleid. Vernieuwingen zijn echt nodig als het bestaande niet meer voldoet c.q. toereikend is. Verbeteringen worden doorgevoerd, maar innovaties geïmplementeerd. Er zijn immers ook risico’s aan verbonden waardoor de direct belanghebbende, onze leerlingen, onder geen beding gedupeerd mogen worden.

Binnen het Atlas College gaan we behoedzaam om met vernieuwingen, maar met erkenning van het belang van vernieuwing. De scholen staan er immers goed voor en dat betekent dat het vernieuwen risico’s met zich meebrengt die zorgvuldig gemanaged moeten worden.  “Bezint eer ge begint”


Succes gewenst!

Alle leerlingen en daarmee ook de collega’s alle succes gewenst in de komende examenperiode!

Hans Verschoor,
voorzitter College van Bestuur

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!