Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Nieuws van Personeelszaken

6 december 2017

Regeling vakbondscontributie

Zoals ieder jaar is het indienen van de vakbondscontributie gebonden aan een einddatum. Wij attenderen alle medewerkers ieder jaar  via de nieuwsbrief over deze regeling.  Zo ook dit jaar.

In de nieuwsbrief van 6 september heeft deze informatie gestaan, met de mededeling  je verzoek in te leveren vóór 18 november 2017. Ook op het formulier van de AOB (waar de meesten lid van zijn) staat een uiterste inleverdatum:  1 november 2017. Dit betekent dat verzoeken die na deze datum nog zijn ingeleverd helaas niet meer in behandeling genomen kunnen worden.

De reden waarom we aan een einddatum zijn gebonden is om de uitruil (het bedrag) van de werkkostenregeling te berekenen.

Daarvoor hebben wij o.a. het totaalbedrag van de verrekende vakbondscontributie nodig.  De uitruil van de werkkostenregeling  wordt verrekend met het salaris van december. Het vergt enige tijd om alle gegevens te berekenen,  in te voeren en te controleren, zodat we de salarissen op vrijdag 22 december kunnen uitkeren.


Cafetaria-/werkkostenregeling

Je kunt tot en met 10 december nog gebruikmaken van de cafetaria-/werkkostenregeling.  Meer informatie hierover vind je in de nieuwsbrief van 8 november jl.


Youforce

Zoals bekend zal zijn, kun je je je salarisstroken tegenwoordig bekijken via AfasInsite. Oude salarisstroken en jaaropgaven kun je nog via Youforce raadplegen. We attenderen je erop dat dit nog kan tot 31 december 2017. Daarna gaar Youforce 'uit de lucht'.

 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!