Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Van het College van Bestuur

21 november 2017

Atlasdag 2017: waardevol treffen

Hulde aan de collega’s Marian den Hoed, Susanne van der Lee, Peter Kaagman en Dick Slok voor de organisatie van de vijfde Atlasdag met als thema : Waardevol Onderwijs. Wat een uitstekende sfeer van leren van en met elkaar ondersteund door een mooi programma van workshops en een uitstekende Eric van ’t Zelfde als keynote spreker!

We raken er langzamerhand aan gewend maar de wijze waarop Theo en Frank met collega’s en leerlingen van SG Newton de gehele culinaire organisatie voor hun rekening hebben genomen was wederom schitterend en van hoog niveau! Kortom: ondanks het feit dat de lat hoog ligt kunnen we niet anders concluderen dat dit lustrum waardevol was en van hoog niveau!


CAO-onderhandelingen opgeschort

Op 8 en 14 november sprak de VO-raad met de vakorganisaties over de mogelijkheden om tot een CAO VO 2017-2018 te komen. Tijdens dit overleg is uitgebreid gesproken over verschillende onderwerpen die partijen eerder in hun inzetten hadden uitgewisseld. Het overleg is vervolgens geschorst, zodat beide partijen in eigen kring de opbrengsten van de gesprekken tot nu toe kunnen bespreken. Het CAO-overleg zal op 20 december aanstaande worden hervat.


Vertegenwoordigers Ouderraden bijeen

Op 22 november komen  vertegenwoordigers van de Ouderraden op het ASC bijeen om bijgepraat te worden over relevante ontwikkelingen op Atlasniveau. Daarnaast staat dit keer het thema Passend Onderwijs (de stand van zaken) centraal. Hiervoor zijn Devie Kooij (afdelingsleider Copernicus SG) en Lars Beenen(directeur SG De Dijk) aanwezig om vanuit de praktijk informatie te geven.

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!