Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Nieuwe verzekering Stichting Atlas College

21 november 2017

Per 1 november 2017 heeft de Stichting Atlas College een nieuwe verzekering bij Raetsheren. Hierbij informeren wij graag jullie over wat te doen bij een schademelding.

Een schademelding kan naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: [email protected] Het is noodzakelijk om bij deze melding de volgende bescheiden mee te sturen:

  • Verklaringen;
  • Foto’s;
  • Nota’s van het schadebedrag;
  • Eventueel andere bewijsstukken.

Zonder deze bescheiden kan er geen melding gedaan worden.

In geval van schade zijn er twee regels die de school altijd in acht moet nemen:

  1. de school mag geen aansprakelijkheid erkennen;
  2. de school moet de schade direct melden via bovenstaand e-mailadres aan het ASC. Het is niet de bedoeling dat bijv. ouders van gedupeerde leerlingen zelf contact opnemen met het ASC. M.a.w. de contacten met de ouders verlopen(dus) altijd via de locatie. Uiteraard kan de school wel medeleven tonen ten aanzien van de situatie en aangeven dat de school melding maakt bij de verzekeraar.

Meer informatie vind je in het Atlasdossier: onder het kopje Financiën staan diverse polissen van de verzekering en een verzekeringshandboek.

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!