Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Van het College van Bestuur

8 november 2017

Rapport Inspectie: bestuur Atlas in control

Eerder is bericht over het onderzoek dat de onderwijsinspectie afgelopen schooljaar heeft verricht. Onlangs is het definitieve rapport ontvangen. In  de samenvatting lees je wat de belangrijkste bevindingen van de inspectie zijn en welke verbeterpunten zij ziet, alsmede de reactie van het College van Bestuur.


Gebouw SG Newton is veilig

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken is in de herfstvakantie week onderzoek gedaan naar de veiligheid van de vloerenconstructie van het schoolgebouw van SG Newton. De reden voor dit onderzoek was de wetenschap dat in het gebouw dezelfde zgn. bollenvloeren is toegepast als in een parkeergarage in Eindhoven. Op dit ogenblik vindt vergelijkbaar onderzoek plaats bij honderden gebouwen in Nederland. U heeft daarover in het nieuws vast gehoord of gelezen.

Hoewel het gebouw van SG Newton (veel) ouder is (13 jaar) dan de parkeergarage en mede daarom het veiligheidsrisico door deskundigen als gering werd ingeschat, hebben het bestuur van het Atlas College en de Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn (SOHH) direct na het ontvangen van het bericht van het ministerie door Ingenieursbureau ABT een scan laten uitvoeren. Dit onderzoek is in de herfstvakantie uitgevoerd. ABT heeft hierin geconcludeerd dat het gebouw veilig gebruikt kan worden en dat er geen reden is de school te sluiten en/of andere maatregelen te nemen. De dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Hoorn onderschrijft die conclusie.

De gebruiker van het pand - Atlas College -  en de eigenaar van het pand - SOHH - stellen zich op het standpunt dat geen enkel risico genomen kan worden. De veiligheid van uw kinderen, onze leerlingen, staat voorop. Als de scan ook maar de geringste twijfel zou hebben opgeleverd was de school onmiddellijk gesloten in afwachting van de uitkomsten van nader onderzoek.

In overleg met Ingenieursbureau ABT is afgesproken om in het licht van het onderzoek nog nader te onderzoeken of er in de toekomst eventuele risico's kunnen ontstaan door de toegepaste constructie. Dit onderzoek wordt deze week afgerond.


Raad van Toezicht mutaties

Vanwege het vertrek van Nelleke Huisman en Ton Steentjes als resp. voorzitter en lid van de Raad van Toezicht is met succes een procedure gevolgd om adequate opvolgers te vinden.

Met ingang van 1 november zijn de vacatures opgevuld: 

  • De heer M.E. Smit (Martijn), 2 mei 1963, woonplaats Amsterdam

De heer Smit is burgemeester van de gemeente Beverwijk. Daarvoor was hij van maart 2010 tot mei 2017 burgemeester van de gemeente Wijdemeren en daarvoor burgemeester van de gemeente Zeevang (juni 2005- maart 2010). Naast zijn reguliere werkkring was de heer Smit in de afgelopen periode lid van de Raad van Toezicht van het Waterland Ziekenhuis te Purmerend (2002-2010) en voorzitter Raad van Commissarissen Stichting Landzijde (2008-2016).

  • De heer J.J.P.M. de Dood (Jan), 5 januari 1962, woonplaats Nieuwe Niedorp

De heer De Dood is sinds dit jaar zelfstandig adviseur bij strategische vraagstukken. Daarvoor was hij lid van de directie van Rabobank Kop van Noord-Holland (2013-2016) en hoofd Risicomanagement Private banking Rabobank Nederland (2009-2013). Naast zijn reguliere werkkring is de heer De Dood actief als lid van de Raad van Advies van Generous Minds en financial Strategist/bestuurslid van Center for Human Emergence.

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!