Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Techniekpromotie noodzakelijk

8 november 2017

Er zijn relatief veel technische bedrijven in Noord-Holland Noord (NHN) in vergelijking met de rest van de provincie. Hoewel zowel het aantal technische bedrijven als de productie in NHN groeit, is het aantal technische en niet-technische banen in technische bedrijven in NHN licht gedaald naar 32.500 (eind 2015). Het totaal aantal technische banen in NHN wordt geschat op bijna 44.000 waarvan ca. de helft in technische bedrijven. Uit cijfers blijkt dat er in NHN een wervingsbehoefte aan technisch personeel bestaat van ca. 1.700 technici per jaar. Door de gunstige economische ontwikkelingen zal deze wervingsbehoefte de komende jaren toenemen omdat de uitbreidingsvraag zeer waarschijnlijk zal stijgen. Dat is nu al te merken doordat het aantal openstaande vacatures in de techniek groeit. 

In Noord-Holland daalt sinds 2014 het aantal vmbo-techniekleerlingen. In 2016 zijn nog maar 617 vmbo-techniekleerlingen in de regio Noord-Holland Noord geslaagd. Gemiddeld kiest daarvan 70% aansluitend voor een technische mbo-opleiding; dat zijn er slechts 432. In schooljaar 2016/2017 heeft slechts 17,6% van de Noord-Hollandse VMBO-leerlingen (Basis/Kader) in de bovenbouw voor een technische richting gekozen. Dat is onvoldoende om aan de toekomstige arbeidsvraag te kunnen voldoen. 

Om de (verwachte) dalende trend van het aantal techniekleerlingen op zowel vmbo als mbo tegen te gaan, zijn volop lokale initiatieven genomen. Deze initiatieven blijken vooralsnog  te weinig samenhangend te zijn, te weinig gericht te zijn op leren met elkaar en van elkaar en te weinig afgestemd op de arbeidsmarktbehoefte in de provincie.

Copernicus SG en SG Newton hebben samen met collega VO-scholen, met verschillende mbo’s uit de provincie Noord-Holland,  met Techniek breed Noord-Holland, met Talent voor Techniek, met St. Huis van het werk, het SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) en met de provincie Noord-Holland een subsidieaanvraag ingediend  bij het ministerie van OCW in het kader van de regeling ‘Bèta-technieknetwerken 2017-2020’, onder de naam ‘Toptechniek in Bedrijf Noord-Holland Noord’. De partijen hebben zich in de subsidieaanvraag uitgesproken door samenwerking actief te willen bijdragen aan een duurzame en verbeterde aansluiting van het technisch vmbo-onderwijs op technisch mbo-onderwijs in de regio Noord-Holland Noord.

Er gaan vijf werkgroepen in de provincie aan de slag. Deze werkgroepen zijn geformeerd rondom de volgende thema’s:

  1. Techniekpromotie/Loopbaanoriëntatie
  2. Gemeenschappelijk gebruik/uitwisseling technische/ technologische faciliteiten
  3. Doorlopende leerlijnen en keuzevakken op het vmbo
  4. Theoretische leerweg/ mavo en techniek
  5. Docentenprofessionalisering


De subsidieaanvraag is inmiddels gehonoreerd.
Copernicus SG (Ronn Hettinga) is voorzitter van werkgroep 4. SG Newton (Anne Frankenhuis/ Marion Winkelhuis) is voorzitter van werkgroep 1 en SG Newton participeert ook in de werkgroepen 2 en 4 (Sylvia Broere). Op onze school, SG Newton, kozen 39 leerlingen (20%) van de examenleerlingen van de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen kozen voor een vervolgopleiding in de techniek. Wij zullen inzetten op het minimaal vasthouden van dit percentage. Het liefst zien wij het groeien. Er is namelijk straks vast goed werk voor hen in de regio te vinden!

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!