Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Nieuws van Personeelszaken

18 oktober 2017

Onderhandelingen cao-VO 

De huidige cao voor het Voortgezet Onderwijs liep tot 1 oktober 2017. Zo lang er nog geen nieuwe cao is, blijft de oude cao nog van kracht. In de cao zijn de belangrijkste zaken geregeld met betrekking tot je dienstverband. Je treft er de afspraken rondom salarissen, sociale zekerheid (pensioen, ziekte en werkloosheid), LBP, taakbeleid en uitgangspunten bij in- en uitdiensttreding. Zowel de cao als de interne regelingen van het Atlas College zijn terug te vinden op de website van het Atlas College onder het medewerkersdeel. http://www.atlascollege.nl/Medewerkers

Inmiddels zijn de cao-onderhandelingen voor een nieuwe cao van start gegaan. Op 10 oktober 2017 vonden de eerste besprekingen plaats tussen de onderwijsvakbonden en de werkgeversorganisatie, die in het teken stond van het uitwisselen van de wederzijdse inzet. Van beide kanten zijn de voorstellen toegelicht en verduidelijkende vragen beantwoord.

De onderwijsbonden zetten vooral in op inkomensverbetering, aanpak werkdruk en verruiming van scholingsmogelijkheden. De voorstellen van de onderwijsbonden kun je vinden op de websites van de AOb, CNV Onderwijs, FvOv en FNV Overheid. De werkgeversvertegenwoordiging vraagt in de nieuwe cao meer bewegingsruimte voor eigen schoolbeleid, om daarmee zoveel mogelijk aan te (kunnen) sluiten bij de lokale omstandigheden, voorkeuren en talenten van individuele docenten, schoolleiders en ondersteunende medewerkers. Het overleg wordt voortgezet op 31 oktober 2017.


Pensioengesprekken

Omdat er regelmatig vragen aan de afdeling P& O worden gesteld worden over pensioenen, hebben we in samenspraak met het ABP begin oktober twee rondes individuele pensioen-adviesgesprekken georganiseerd.

Beide dagdelen zaten erg snel vol. Daarom houdt een pensioendeskundige van het ABP voor medewerkers van het Atlas College op 18 januari 2018 extra gesprekken. Voor deze datum is nog één plek beschikbaar. Aanmelden kan rechtstreeks via de site van het ABP. De (kosteloze) gesprekken vinden plaats bij het Atlas Service Centrum en duren ongeveer 30 minuten. Je krijgt in het gesprek informatie over de diverse keuzemogelijkheden met betrekking tot stoppen met werken en opnemen van pensioen. Samen met de pensioenspecialist van het ABP wordt gekeken naar de persoonlijke pensioensituatie. Hoe staat je inkomen ervoor als je wilt stoppen met werken? Of arbeidsongeschikt wordt? Wat is er geregeld voor je nabestaanden?

Als er nog meer belangstelling is, stuur dan een mail naar [email protected] zodat we kunnen inventariseren of we in het voorjaar nog een ronde voorlichtingsgesprekken kunnen organiseren.


Cafetaria- en werkkostenregeling

Ook dit jaar biedt  het Atlas College de mogelijkheid maximaal gebruik te maken van de fiscale ruimte in de regeling woon-werkverkeer, de zogenaamde cafetariaregeling. Verder geeft de belastingdienst de werkgever jaarlijks een fiscale vrije ruimte om deze aan de werknemers beschikbaar te stellen. De werkgever biedt de werknemers de mogelijkheid om een deel van hun bruto eindejaarsuitkering te ruilen voor een netto vergoeding. Dit heet de fiscale uitruil in de  werkkostenregeling: een belast deel van het inkomen vervangen door een onbelast deel van het inkomen. Het belastingvoordeel is voor de werknemer.

De mogelijkheid om aan te geven dat je gebruik wilt maken van deze regelingen is momenteel nog niet beschikbaar in AFAS Insite. Zodra de formulieren/workflow ingericht zijn door AFAS, zal dit in een nieuwsbrief kenbaar gemaakt worden.

De volledige cafetariaregeling en werkkostenregeling vind je op de site.  

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!