Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Nieuws van de Medezeggenschapsraad

4 oktober 2017

 

Kort verslag van de MR vergadering van 3 oktober

Dinsdag 3 oktober heeft de medezeggenschapsraad van het Atlas College voor het eerst dit schooljaar vergaderd. Er werden twee nieuwe leden welkom geheten; Ilonka Kruijer, oudervertegenwoordiger van SG De Triade en Donald Liefhebber, personeelsgeleding van Copernicus.

Er is een werkgroep samengesteld die een voorstel gaat maken voor een nieuw leerlingenstatuut.

Tijdens deze vergadering zijn met het CvB de tussenstand evaluatie schoolplan 2016-2020; benoeming/voordracht voorzitter en lid RvT; opbrengsten van het Wereldcafé en het locatiejaar-/formatieplan ASC 2017-2018 besproken.

De MR heeft ingestemd met het locatie-/formatieplan ASC.

De MR heeft een positief advies gegeven over de Kaderbrief 2018, waarin de financiële kaders vastgelegd zijn, waarmee de begrotingen voor 2018 opgesteld worden.

De MR heeft instemming gegeven aan de gewijzigde bevorderings- en determinatienormen van de locaties Newton en De Triade.

Met de leerlinggeleding is uitvoerig het verslag van het door het CvB georganiseerde leerlingpanel besproken.

De onderliggende stukken van deze MR-vergadering vind je op het medewerkersdeel van de Atlassite.

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!