Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Nieuws van Personeelszaken

6 september 2017

Akte van aanstelling en tijdelijke uitbreiding

Met ingang van dit schooljaar worden de nieuwe aktes van aanstellingen en tijdelijke uitbreidingen direct aangemaakt in AFAS. Je ontvangt dus GEEN papieren versie meer van je akte via de locatie. Je kunt je akte uiterlijk eind september terugvinden bij Mijn InSite onder de knop 'Mijn dossier'.  Vervolgens komen bij het tabje 'arbeidsvoorwaarden' de nieuwe aktes te staan. De aktes van voorgaande jaren worden komend schooljaar ingelezen. Er zullen  meer meldingen en/of correspondentie  via AFAS InSite verzonden worden. Het advies is dus om regelmatig in te loggen om te zien of er nog berichten voor je zijn.


Einde inzage 'oude' salarissysteem YouForce

Binnen het Atlas College zijn we per 1 januari 2017 overgestapt op AFAS InSite. Je kunt tot eind 2017 nog wel inloggen op Youforce om oude gegevens veilig te stellen. Let op: per 1 januari 2018 vervalt deze mogelijkheid. Als je dus nog een versie van je salarisstroken en/of jaaropgaven wilt  opslaan of printen kan dit tot het einde van dit kalenderjaar. Hieronder nog even de info hoe je kunt inloggen in Youforce;

Inloggen op Youforce
Via http://www.youforce.biz kun je inloggen op Youfource. Indien je je wachtwoord bent vergeten, kun je dat opvragen door op 'wachtwoord vergeten' te klikken en als e-mailadres je [email protected] in te tikken.

Handleiding gegevens opslaan
In de handleiding kun je lezen hoe je oude gegevens kunt veiligstellen.


Vakbondscontributie declareren via AFAS InSite

De actuele CAO-VO kent de mogelijkheid om de betaalde vakbondscontributie van het betreffende jaar aan het eind van het jaar te verrekenen met de loonbelasting over de eindejaarsuitkering. Hierdoor wordt de netto eindejaarsuitkering hoger en wordt een deel van de vakbondscontributie op deze wijze vergoed. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het 'percentage loonheffing bijzondere beloningen'. Als je van deze regeling gebruik wilt maken, moet je dit vóór 18 november 2017 digitaal in AFAS aan de werkgever kenbaar maken en bij deze aanvraag  een verklaring van de vakbond als bijlage toevoegen. 

Deelname gaat als volgt:  inloggen AFAS Mijn InSite, klik op de knop 'declareren', zie onder:

 Ga vervolgens naar het tabje Vakbondscontr. En klik op de knop 'vakbondscontributie': 

Je kan nu het totaalbedrag en de bijlage(n) invoeren en vervolgens op 'aanmaken' klikken.

 

 Bij het tabje 'mijn declaraties' kun je in december verifiëren of de declaratie is goedgekeurd door P&O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je kan nu het totaalbedrag en de bijlage(n) invoeren en vervolgens op 'aanmaken' klikken:

 

 

 

 

 

Bij het tabje 'mijn declaraties' kun je in december verifiëren of de declaratie is goedgekeurd doorP&O.

 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!