Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Van het College van Bestuur

6 september 2017

Welkom 'thuis'!

Terwijl ik deze bijdrage aan de Nieuwsbrief schrijf, fietsen de nieuwbakken brugklassers van SG Newton langs mijn werkkamerraam. Ieder jaar weer een prachtig beeld! Gedreven en nieuwsgierig, vol verwachting klopt hun hart.

Zover mijn informatie strekt zijn we 'Atlasbreed' goed door het reces gekomen en is er vooral genoten van de vrije tijd, het mooie weer en prachtige verre of nabij gelegen oorden.

En nu weer fris aan de start van het schooljaar 2017-2018!

Veeltallig zijn de voornemens en plannen dus daar ontbreekt het niet aan. Het is het tweede jaar van het Schoolplan 2016-2020 waarin de volgende stappen worden gezet voor de realisatie van onze ambities: Krachtige Collega’s, Waardevol Onderwijs en Gewaardeerde Prestaties.

Een bijzonder welkom aan de nieuw aangestelde collega’s (afgekort de NAP-pers). Voor sommigen hun eerste baan in het onderwijs, voor anderen een volgende loopbaanstap. Ik wens jullie allen veel arbeidsvreugde en een mooie periode binnen ons college. Binnenkort hoop ik nader kennis te maken tijdens de NAP-bijeenkomst op het Atlas Service Centrum (ASC).

Alle collega’s wens ik een mooi schooljaar 2017-2018 toe met veel inspiratie en schitterende resultaten door de noeste arbeid die telkenmale wordt geleverd!


Atlasdag 2017

De vijfde Atlasdag staat in het teken van Waardevol Onderwijs. Op dinsdag 14 november vindt deze dag plaats op SG Newton. Het organisatiecomité bestaande uit Susanne van der Lee, Peter Kaagman, Marian den Hoed en Dick Slok heeft een mooi en verrassend programma bedacht met interessante inleiders, workshops en andersoortige activiteiten.


Evaluatie MJHP SOHH

Het Meerjaren Huisvesting Plan (MJHP) 2012-2017 dat indertijd is opgesteld, nadat de gemeente Hoorn het eigendom van de VO-huisvesting had door gedecentraliseerd aan de SOHH, wordt momenteel geëvalueerd. Daartoe is de ondersteuning ingeroepen van BMC. Dezer dagen wordt het eerste conceptrapport besproken met de leden van de Raad van Toezicht en het bestuur van SOHH.


Visitaties en Audits

Dat zaken soms niet gaan zoals gepland en resultaten achterblijven bij de verwachtingen is niet altijd te voorkomen. Door regelmatig en systematisch stil te staan bij hoe zaken zijn gegaan en met welk resultaat, heb je een goed inzicht in sterktes maar ook zwaktes. Het is, op zijn zachts gezegd, ongemakkelijk als 'anderen' jou moeten wijzen op onvolkomenheden. Dat moet echt voorkomen worden. Mede op basis van de recente ervaringen met de inspectie, die helaas de vinger op een paar zwakke plekken legde die wij onvoldoende onderkend hadden, is besloten een systeem van interne visitatie en auditing te ontwerpen en in te voeren. Een handreiking aan individuen en teams om systematisch te reflecteren en van elkaar te leren. Momenteel zijn de voorbereidingen gaande. Binnenkort volgt meer informatie.


Een gastvrije burendienst

Vanwege een asbestprobleem zocht de Montessorischool in Hoorn tijdelijk onderdak voor een tweetal klassen. De OSG West-Friesland was, ondanks de drukte vanwege de verbouwingswerkzaamheden, bereid een mogelijkheid te bieden. Een mooie daad van burendienst!

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!