Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Nieuws van de Medezeggenschapsraad

12 juli 2017

Kort verslag van de MR-vergadering van 11 juli 2017

Tijdens de laatste MR-vergadering van het schooljaar 2016-2017 heeft de MR haar instemming gegeven aan locatiejaarplannen en formatieplannen van de vijf onderwijslocaties van het Atlas College. Het locatie-/formatieplan van het ASC wordt in oktober 2017 vastgesteld.

In afwachting van een regionale regeling voor West-Friesland omtrent het vaststelling van een integriteitscommissie in het kader van de klokkenluidersregeling heeft de MR ingestemd met het voorstel zoals dat door de VO-raad is opgesteld en door het Atlas College gehanteerd zal worden. Verdere invulling zal in het schooljaar 2017-2018 plaatsvinden.

De MR heeft een positief advies gegeven aan het Convenant Nieuwkomers VO. De MR is verheugd dat dit onderwerp door de verschillende West-Friese scholen op deze wijze uitgevoerd wordt.

De materiƫle begrotingen van de locaties hebben een positief advies gekregen van de MR.

De lessentabellen van de locaties SG Newton, SG De Triade, OSG en Copernicus zijn op details gewijzigd en hebben van de MR een positief advies gekregen.

In de nieuwe schoolgidsen zijn twee paragrafen extra opgenomen. Het betreft afspraken over de maximale verblijfsduur in het VO Atlas College en afspraken omtrent foto- en filmopnames van leerlingen. De oudergeleding van de MR heeft hierover een positief advies gegeven.

De MR heeft instemming verleend voor een wijziging van de bevorderings- en determinatienormen van het Copernicus.

De MR heeft een positief advies gegeven over de benoeming van een adjunct-directeur onderwijs op SG de Triade. Mevrouw Jeanine Dijkstra zal deze functie gaan invullen.

Aan het eind van de vergadering heeft de MR afscheid genomen van Joost Polderman. Joost heeft 30 jaar deel uitgemaakt van de MR van het Atlas College en de voorgangers van de fusieschool.  De MR dankt Joost voor zijn inzet en wenst hem een mooie toekomst.

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!