Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Van het College van Bestuur

12 juli 2017

Critical Friend: de inspectie

In tegenstelling tot eerdere berichten heeft de Inspectie van het VO afgelopen week geoordeeld, na onverwachte lesbezoeken, dat De Triade het zogenaamde basisarrangement krijgt toegewezen. Hiermee is een aanvankelijk oordeel terecht gerectificeerd. Tegelijkertijd is dit door de leiding van De Triade opgepakt als een 'wake-up-call'.  De kwaliteit van het onderwijsproces is bijzonder relevant en in de ogen van ‘Den Haag’ en dus de onderwijsinspectie bovenal een zeer zwaarwegende factor bij de beoordeling of een school kwalitatief op orde is. Een leerzame ervaring waarvan we naar verwachting binnen alle scholen ons profijt zullen trekken.
Niettemin: loon naar het harde werken van de collega’s binnen De Triade en in combinatie met drie maal 100% eindexamenscore een prima resultaat!

Extra feestelijk was dus de diploma-uitreiking dinsdag jl. in hartje Volendam met zo’n vierhonderd aanwezigen (foto).


Waardevol Onderwijs: Inspectie op Atlasdag 2017

Op onze uitnodiging zal de coördinerend hoofdinspecteur van de (Voortgezet) Onderwijs inspectie, mevrouw Fije Hooglandt, een workshop verzorgen tijdens de Atlas Dag 2017. Onderwerp: Waardevol Onderwijs. Absoluut de moeite waard deze workshop bij te wonen en de dialoog aan te gaan over dit mooie onderwerp!


94% geslaagden Atlas-breed

Met een gemiddelde uitslag van 94% is Atlasbreed de uitslag van vorig jaar geconsolideerd. Een tot tevredenheid stemmend resultaat met een paar mooie uitschieters zoals De Dijk, De Triade, de Copernicus en de havo-afdeling van de OSG! Vanzelfsprekend worden de resultaten geëvalueerd en wordt bekeken hoe komende  jaren waar dit van toepassing is, verbeteringen bereikt kunnen worden.


Samenwerkingsverbanden West-Friesland VO en PO doen het goed

Afgelopen twee weken is de inspectie op bezoek geweest bij de twee samenwerkingsverbanden die West-Friesland kent. De inspectie heeft geoordeeld dat het SWVVO  op de onderdelen resultaten, kwaliteit en financiën voldoende presteert. Daarmee komt het SWV in het basistoezicht, net als de collega’s van De West-Friese Knoop.


Benoeming Jeanine Dijkstra

Met het aanstaand vertrek van Gert Boontjes ontstaat er een vacature adjunct-directeur op SG De Triade.  Na het positieve advies van de MR kan het voorgenomen besluit van het CvB tot de aanstelling van  Jeanine Dijkstra tot adjunct-directeur onderwijs bij SG De Triade worden gerealiseerd. Jeanine is een vertrouwd gezicht en al geruime tijd als teamleider betrokken bij De Triade. Het CvB is zeer verheugd met de voordracht door de locatiedirectie en het advies van de MR en wenst Jeanine veel succes in haar nieuwe functie die per aanstaand schooljaar zal ingaan.


Afscheid van een 'Krachtig MR-lid'

Op 11 juli heeft de MR van het Atlas College afscheid genomen van een markante persoonlijkheid.

Joost Polderman zal vanwege zijn aanstaande pensionering uit de MR vertrekken. Joost heeft werkelijk decennialang de belangen van leerlingen en medewerkers vanuit zijn hart vertegenwoordigd. Tijdens de MR heeft Joost een historische terugblik gegeven en beschreven  welke evolutie de medezeggenschap binnen ons college en voorgangers  heeft ondergaan. Vanuit het bestuur is de waardering uitgesproken voor de constructieve en kritische manier waarop Joost zijn werk heeft verricht.

Een Krachtige Collega en 'kritische vriend' wordt een mooie volgende levensfase toegewenst!

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!