Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Leraren, schoolleiders en schoolteams gezocht

12 juli 2017

Werk mee aan een vernieuwd curriculum

Ben je leraar of schoolleider en wil je meewerken aan de ontwikkeling van het curriculum? Wil je als school hieraan bijdragen? Curriculum.nu biedt je die mogelijkheid. Wat moeten leerlingen kennen en kunnen? Komend jaar beantwoorden meer dan honderd leraren en zo’n twintig schoolleiders die vraag voor het curriculum van alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Met de opbrengst zullen kerndoelen en eindtermen in het primair en voortgezet onderwijs worden geactualiseerd.

Curriculum.nu is een gezamenlijk initiatief van de Onderwijscoöperatie, PO-raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs. De uitvoering vindt plaats in samenwerking met SLO. Het project start in het nieuwe schooljaar na de zomervakantie met de werving van leraren, schoolleiders en scholen om mee te doen.

Ontwikkelteams en ontwikkelscholen
Begin 2018 starten negen ontwikkelteams, bestaande uit leraren en schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs. In verschillende stappen beantwoorden de teams de vraag wat leerlingen zouden moeten kennen en kunnen, wat er tot het onderwijscurriculum zou moeten behoren.

De ontwikkelteams werken vier keer gedurende drie opeenvolgende dagen samen in zogenaamde ontwikkelsessies. Na elke sessie delen de teams de tussenproducten met ontwikkelscholen en andere betrokkenen. Om inbreng en reacties te verzamelen. Aan elk ontwikkelteam worden ongeveer zes scholen gekoppeld. Deelnemers aan de ontwikkelteams en- scholen ontvangen een vergoeding waarmee de vervanging van leraren en schoolleiders kan worden geregeld.

Voor de volgende negen vakgebieden starten begin 2018 ontwikkelteams:

  • Digitale geletterdheid
  • Engels
  • Nederlands
  • Rekenen & Wiskunde
  • Burgerschap
  • Bewegen & Sport
  • Kunst & Cultuur
  • Mens & Natuur
  • Mens & Maatschappij 

Ben je geïnteresseerd?
Overleg met jouw leidinggevende over de mogelijkheden en blijf op de hoogte via de website.

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!