Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Nieuws van de Medezeggenschapsraad

31 mei 2017

Kort verslag van de MR-vergadering van 23 mei 2017

De MR van het Atlas College heeft dinsdag 23 mei vergaderd. Het CvB heeft de MR bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot het inspectiebezoek van januari 2017. De verwachting is dat het rapport 8 juni beschikbaar zal zijn.

Er nemen twee leden van de MR zitting in de commissie die, begeleid door een extern bureau, gaat werven voor twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht. Dit zijn Ruud Vos en Corine Kramer.

De eerste concepten van de locatie-/formatieplannen zijn met het CvB besproken. Op alle locaties wordt de komende weken het formatieplan besproken met alle geledingen binnen de school.

Het agendapunt 'wijzigingen lessentabellen schooljaar 2017-2018' is doorgeschoven naar de volgende vergadering.

De oudergeleding van de MR heeft ingestemd met ouderbijdrage 2017-2018.

Alle onderliggende stukken zijn altijd een week voor de volgende vergadering in te zien op de website van het Atlas College onder Medewerkers.

 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!