Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Van het College van Bestuur

31 mei 2017

Transformatie of vernieuwing?

Onlangs werd ik met enkele collega’s tijdens een smakelijk afscheidsdiner door de vertrekkende onderwijsbestuurder getrakteerd op een tafelrede door Claire Boonstra van Operation Education. Eerder in deze Nieuwsbrief wijdde ik aandacht aan haar gedachtengoed. Operation Education beoogt een beweging binnen het onderwijs te bewerkstelligen door het stellen van fundamentele vragen. Uitgangspunt is, dat je om het leren van de toekomst vorm te kunnen geven eerst moet stil staan bij de vraag waarom wij zaken doen binnen het onderwijs zoals we die doen en wat ons doel met het onderwijs is.

Voorbeelden van vragen zijn: Waarom een splitsing van theoretisch en praktisch onderwijs? Waarom jaarklassen? Waarom de focus op cognitieve ontwikkeling? Waarom standaard lesmethodes? Waarom hoger versus lager? Waarom hanteren we een urennorm? Waarom geven we huiswerk? enz. enz. Zinnige vragen naar mijn mening die bijzonder bruikbaar zijn bij het streven naar verbetering en het scheppen van ruimte (om nog maar een vraag te stellen: Waarom toetsen we (zoveel) en met welk doel?).

Tussen hoofd- en nagerecht spitste de discussie zich toe op de vraag of de situatie binnen ons VO aanleiding geeft tot een transformatie (binnen de veranderkunde is dit de hoogste graad van verandering) of dat we ons bovenal toeleggen op verbetering en vernieuwing?

Wie reageert hierop?


BOVOWF

Vreselijk die afkortingen in het onderwijs. Maar deze staat voor een mooie verbetering. De afkorting staat namelijk voor Bestuurlijk Overleg Voortgezet Onderwijs West-Friesland. De VO-bestuurders treffen elkaar op verschillende momenten over uiteenlopende onderwerpen in verschillende settings. Het ontbrak echter aan een overleg om beleidsmatig in de volle breedte relevante zaken met elkaar (voor) te bespreken. Een fors aantal bestaande overleggen komt te vervallen en gaat op in dit BOVOWF waarvan ondergetekende het voorzitterschap bekleedt.


Ouderraden bijeen

Op 17 mei jl. zijn vertegenwoordigers van de ouderraden van het Atlas College bijeen geweest op uitnodiging van de bestuurder. Dit gebeurt halfjaarlijks en leidt zonder uitzondering tot aangename en nuttige gesprekken. Naast een update over de belangrijkste zaken is met name gesproken  over het beleid inzake buitenlandreizen, de flexibilisering van het onderwijs en de ervaringen met de Inspectiepilot. Op verzoek zal een volgende keer nadrukkelijk worden stilgestaan bij Passend Onderwijs.

Hans Verschoor,
voorzitter CvB

 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!