Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Van het College van Bestuur

17 mei 2017

Examentijd

Als Atlasbestuurder ervaar ik jaarlijks een lichte spanning als de examentijd weer is aangebroken. Zijn we er voldoende in geslaagd onze leerlingen in de gelegenheid te stellen het beste uit zichzelf te halen en het begeerde diploma te behalen?

Dit jaar kent mijn spanning een extra dimensie omdat mijn kleindochter het vwo-examen op een van onze scholen aflegt. Zo heb ik van nabij mogen ervaren dat het examen Nederlands niet door alle examenkandidaten als een stimulerende start van de examenperiode werd ervaren. De draad lijkt inmiddels weer opgepakt en met haar wens ik alle examenkandidaten een schitterende eindresultaat!


Week van de thuiszitters

Vorige week was landelijk extra aandacht voor de problematiek van de thuiszitters.

“Ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren, zitten er nog steeds te veel jongeren thuis zonder een passende vorm van onderwijs en/of zorg. Om hier extra aandacht voor te vragen en een impuls te geven aan het gezamenlijk terugdringen van het aantal thuiszitters, vond in de week van 8 mei - op initiatief van de VO-raad en partners binnen het onderwijs, gemeenten, jeugdzorg en ouder- en leerlingorganisaties - de landelijke Actieweek Thuiszitters plaats.”

Binnen de regio West-Friesland wordt nauw samengewerkt rondom het terugdringen van thuiszitters. En met redelijk succes. Van 2012-2013 tot 2015-2016 is het aantal vroegtijdige schoolverlaters in onze regio gedaald van 332 naar 290. De laatste tijd is sprake van een lichte stijging vooral in het voorgezet onderwijs.


Sportvoorzieningen

Al zo’n vier jaar wordt vanuit de Hoornse VO- besturen bij de gemeente aangedrongen op een 'masterplan binnen- en buitensportvoorzieningen'. Enerzijds vanuit het belang dat onze leerlingen op korte en veilige reisafstand van hun school kunnen sporten in en op kwalitatief goede voorzieningen. Anderzijds omdat de schoolbesturen binnen de SOHH eigenaar zijn van sportzalen, waarvan gebruik wordt gemaakt door sportverenigingen en binnenkort moeten investeren in kostbare sportzalen bij Werenfridus, Oscar Romero en/of Copernicus SG en aan het Dampten. Door goede samenwerking kan efficiënt en kostenbesparend worden gewerkt. Het concept-rapport dat deze week onze kant op is gekomen is ontwikkeld door een extern bureau, in opdracht van de gemeente. Hoe spijtig is het, dat dit onderzoeksrapport beperkt blijft tot de sportvelden. Een kans op kostenbesparende samenwerking lijkt vervlogen. Zonde!

 

 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!