Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Nieuws van de Medezeggenschapsraad

5 april 2017

Tijdens de vergadering van de MR van het Atlas College zijn dinsdagavond de volgende punten besproken:

  • Positieve geluiden over de aanmelding voor het Atlas College.
  • De actualisatie van het Examenreglement, met de toezegging dat er voor 1 oktober een nieuw reglement vastgesteld wordt.
  • Het inspectiebezoek is toegelicht. De verwachting is dat voor het weekend het rapport toegestuurd wordt.
  • De jaarstukken van het Atlas College 2016. 

- De MR heeft instemming verleend aan het vernieuwde MR-reglement, het jaarplan van het Atlas College schooljaar 2017-2018, de vakantieregeling OP/OOP en de vakantieplanning schooljaar 2017-2018.


- De MR heeft een positief advies gegeven de functie adjunct-directeur onderwijs weer op te nemen in het functieboek van het Atlas College.

- De vacature die in september ontstaat door de pensionering van Joost Polderman, wordt ingevuld door Donald Liefhebber van Copernicus.

 De onderliggende stukken van deze vergadering zijn in te zien op de Atlassite.

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!