Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Nieuws van P en O

22 maart 2017

Levensfasebewust Personeelsbeleid

Naar aanleiding van de wijzigingen in de nieuwe cao VO 2016 - 2017, is ook onze uitvoeringsregeling ‘Levensfasebewust Personeelsbeleid’ aangepast. In de cao is namelijk artikel 7.3.3 komen te vervallen.  

Dit maakt dat wij de bestedingsdoelen mogen uitbreiden, waarbij ervoor gekozen is om al onze werknemers gelijke keuzemogelijkheden te bieden. Vanaf het nieuwe schooljaar is het dan ook mogelijke om de LBP-uren uit te laten betalen, ook als je werkzaam bent in schaal 9 of hoger. Dit laat overigens onverlet dat de uren bedoeld zijn om bij te dragen aan een goede balans / werkdrukvermindering.  

Een verzoek tot kapitaliseren wordt dan ook gehonoreerd mits er kan worden vastgesteld dat het personeelslid het basisbudget niet nodig heeft voor werkdrukvermindering of andere lopende het schooljaar op te nemen verlofdagen (buiten cao-bepalingen). Je kunt de volledige regeling en daarbij geldende spelregels raadplegen op de site van het Atlas College.


Mogelijke correctie pensioenpremie 

Het kan zijn dat de bedragen op je salarisstrook tot en met april nog niet stabiel zijn. Dat heeft te maken met eventuele salarisverhogingen die je in 2015 en 2016 hebt ontvangen en waarover je nog geen pensioenpremie hebt betaald. Op je salarisstrook zie je hoeveel pensioenpremie je betaalt. De werkgever kan in voorkomende gevallen in maart een correctie uitvoeren. Is er straks sprake van een wijziging van de pensioenpremie op je salarisstrook? Dan geldt deze correctie ook voor jou.

Zo'n correctie kan aan de orde zijn als je een salarisverhoging hebt gehad die met terugwerkende kracht is verwerkt in je salaris in 2015 of 2016. Normaal zou je over deze salarisverhoging pensioenpremie betalen in het volgende jaar. Omdat de werkgever dit in veel gevallen niet heeft verwerkt, wordt dit nu gecorrigeerd. 

Heb je vragen? Neem dan contact op met de afdeling P&O: pz@atlascolege.nl

 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!