Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Grote Show op OSG West-Friesland

8 maart 2017

In de week voor en na de voorjaarsvakantie vond op de OSG West-Friesland voor de derde keer de Grote Show plaats: twee weken die in het teken stonden van creativiteit, cultuur en onderzoek. Zo waren er tentoonstellingen, lezingen, de Culturele Avond, presentaties en excursies.

Het onderzoeksaspect van de Grote Show kreeg dit jaar vorm in de tweede week, waarin bij wijze van experiment voor havo-4 en -5 en vwo-5 en -6 op een andere manier werd lesgegeven. Leerlingen konden hierbij kiezen uit verschillende werkvormen en zelf hun lesrooster samenstellen.

Eerder, zo laat docent en (mede)organisator Gijs van Noort weten, was uit gesprekken met leerlingen en ouders duidelijk geworden, dat er behoefte was aan verandering. Ofwel: niet dertig leerlingen in een lokaal die in hetzelfde tempo de lesstof doorwerken, maar ruimte voor - kort samengevat - onderwijs op maat, bijvoorbeeld door leerlingen meer keuzemogelijkheden te bieden.

Naast de gesprekken met leerlingen en ouders vonden er de achterliggende tijd ook gesprekken plaats in de werkgroep Utopia: een groep docenten van de OSG die op informele manier sprak over het onderwijs en mogelijke veranderingen op dit (verder) te verbeteren. Hierbij bleken de verbouwingsplannen van de OSG de 'trigger'. Na de verbouwing zou de school namelijk over veel betere ICT-voorzieningen beschikken en ook over (meer) ruimtes waar leerlingen zelfstandig konden werken. Dit leidde tot vragen als: wat voor onderwijs willen we daar geven en hoe gaan we straks lesgeven? En ook: wat is mogelijk? Kortom: wat willen en wat kunnen we?

Uiteindelijk ontstond het idee om bij wijze van experiment een week te gaan werken met een eigen lesrooster voor iedere leerling. Een idee dat vervolgens door de docenten Gijs van Noort en Marcel Boogaarts verder werd uitgewerkt. Ze keken rond op andere scholen in het land, bezochten congressen en onderzochten digitale lesmethoden. Vervolgens werden er voor de collega-docenten drie werkmiddagen georganiseerd, waarbij aan de hand van brainstormsessies een concreet voorstel werd opgesteld. Hierbij maakte elke sectie o.a. een voorstel voor lesmateriaal.

Om iedereen op de hoogte te houden en de betrokkenheid te vergroten werd er elke week een Flexxjournal verspreid binnen de school, waarin de voortgang werd beschreven. Ook werden er leerlingboekjes gemaakt, waarin het experiment werd toegelicht en leerlingen konden aangeven wat ze wilden gaan doen. Daarbij konden ze bijvoorbeeld aangeven bij welke docent ze een les wilden volgen en ook welke verwerkingswijze hun voorkeur had, bijvoorbeeld klassikale instructie, werken in expertgroepjes, groepsopdrachten, foto's maken enz.

De eerste reacties van ouders en leerlingen waren positief. Deze week wordt er een enquĂȘte gehouden die duidelijk moet maken hoe de leerlingen over deze flexxweek denken en ook, of er volgend jaar een vervolg aan gegeven gaat worden. Het plan is om op basis van de ervaringen een aantal mogelijke scenario's op te stellen over hoe flexibilisering van het onderwijs op de OSG er in de toekomst uit gaat zien.

Lees meer over de Grote Show.

 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!