Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Nieuws van P en O

8 maart 2017

Als je nog oude gegevens vanuit Youforce veilig wilt stellen, dan kan dat nog tot 1 januari 2018. Op het personeelsdeel van de Atlassite kun je een handleiding downloaden en lezen hoe je je gegevens kunt opslaan. Je kunt daar ook een handleiding over (het inloggen op) Afas Insite downloaden.

Voor wat betreft AFAS Insite, is de stand van zaken dat het hoofddoel, namelijk dat er in januari juiste salarisbetalingen werden gedaan, op een paar schoonheidsfoutjes na,  goed gelukt is. Daarnaast heeft P&O in januari een instructieronde langs het management van de locaties gemaakt en op De Triade een presentatie voor het personeel gegeven. Voor De Dijk staat zo'n bijeenkomst inmiddels ook gepland. De andere locaties hebben hier nog geen gebruik van gemaakt.

In februari heeft P&O o.a. de volgende zaken in AFAS Insite aangepast:

 • De diensttijdgegevens juist verwerkt en zichtbaar voor ieder personeelslid gemaakt.
 • De grondslag voor bijzonder beloning juist verwerkt.
 • Afdrachten loonbelasting, pensioenpremie e.d. juist verwerkt.
 • De eerste twee jaren LBP opname/uitbetalen/sparen verwekt.
 • In HRM voor de leidinggevenden de diensttijdgegevens, salarisstroken, oude gespreksverslagen vanuit Youforce en de oude wet poortwachter verslagen vanuit Youforce toegevoegd en zichtbaar gemaakt.

In maart staat o.a. het volgende op de planning:

 • Huidige jaar LBP toevoegen.
 • Voor OOP vakantieverlof toevoegen.
 • De knop 'tijd voor tijd' toevoegen.
 • Bekwaamheden toevoegen (betreft tekst, een kopie van een diploma wordt later met het inscannen van het gehele personeelsdossier toegevoegd).
 • De knop 'kortdurend verlof' toevoegen.

In april staat o.a. het volgende op de planning:

 • Standaard inrichting voor de gesprekkencyclus; P&O zal bekijken of onze opzet daar goed in past.
 • Voorbereiding scannen personeelsdossiers.
 • APP instaleren / vrijgeven.

 

 

 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!